AKK-ja heton marrëveshjen e Postës dhe MPB-së

Prestreshi, ka thënë se kjo marrëveshje është në fazën e hulumtimit nga ana e AKK-së

Periskopi.com Lajme

Agjencia Kundër Konkurrencës ka filluar të hetoj një marrëveshjen të bërë mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Postës së Kosovës, e cila dyshohet se është bërë pa procedura tenderuese, duke i mundësuar Postës që të vendoset brenda Agjencisë së Regjistrimit Civil, ku qytetarët bëjnë pagesa bankare për dokumentet të identifikimit.

Marrëveshja e bërë në këtë mënyrë ka diskualifikuar institucionet të tjera të cilat kanë licencë për këtë veprimtari. Kryetari i Agjencisë Kundër Konkurrencës (AKK), Valon Prestreshi, ka thënë se kjo marrëveshje është në fazën e hulumtimit nga ana e AKK-së dhe rast se konstatohet që ka shkelje të konkurrencës, atëherë, AKK do t’i rekomandojë ministrisë që të prishet.

Ai po ashtu ka thënë se edhe në rastet kur kanë të bëjnë me ndërmarrje publike e që ato konsiderohen shtetërore, duhet t’i respektojnë ligjet dhe mbi gjitha Kushtetutën.

Ndërsa, Roksana Qari, zyrtare për informim në MPB, tha se Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka interes financiar në këtë çështje, që nënkupton se nuk ishte dhe nuk është në interesin e MPB të lëshojë hapësira në shfrytëzim me qëllim të krijimit të të hyrave shtesë për buxhetin e Kosovës, përkatësisht të MPB-së.

Sipas saj, për arritjen e marrëveshjes është marrë për bazë edhe baza ligjore ekzistuese dhe janë zhvilluar bisedime dhe konsulta përafërsisht 3 muaj.

“Në këtë rast është konsultuar baza ligjore e Ligjit të Prokurimit Publik, si dhe është konsultuar organi kompetent dhe interpretimi i dhënë nga KRPP është kërkuar para se të hartohet Marrëveshja me MPB. Dhe parimi i fundit është; Përderisa ka ekzistuar vullneti i dyanshëm mes MPB dhe PTK për ofrimin e shërbimeve postare dhe të pagesave, e që në thelb janë shërbime në interes të përgjithshëm; si dhe përderisa ka ekzistuar baza ligjore për arritjen e një Marrëveshjeje të tillë, atëherë MPB dhe PTK janë pajtuar që të nënshkruajnë draftin e propozuar nga PTK. Ne nuk kemi nxjerrë asnjë vendim që detyron qytetarët të kryejnë pagesë tek sportelet e PTK, ata janë të lirë të zgjedhin secilin filial që dëshirojnë për t’i bërë pagesat.” thuhet në përgjigjet e Qarrit.

Bashkim Mustafa, zyrtarë nga Posta e Kosovës, ka thënë përmes një përgjigje elektronike se janë respektuar të gjitha kriteret dh se kjo marrëveshje bazohet në Nenin 9.4 të Ligjit për Prokurim Publik. Paraprakisht është marrë edhe interpretimi ligjor nga KRPP, i cili interpretim është publikuar edhe në ëebfaqen zyrtare të KRPP.

Sipas tij, Posta e Kosovës është shtrirë në disa qendra dhe se kanë për qëllim që të përfshihen në të gjitha qendrat e Kosovës, sepse kjo është në interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe praktikë në vendet e rajonit e më gjerë.

Ndërsa sa i përket pyetjes nëse janë kontaktuar nga AKK-ja, për këtë rast, Mustafa ka thënë se Posta nuk është e njoftuar zyrtarisht për ndonjë hulumtim nga kjo Agjenci.

Shyqyri Haxha shpallet i pafajshëm

Ish kryeshefi i Postës dhe Telekomit të Kosovës, Shyqyri Haxha, është liruar nga akuzat për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Periskopi.com Uncategorized

Ai u shpall i pafajshëm sot nga trupi gjykues në Gjykatën Themelore në Prishtinë.

Në seancën e fundit, prokurorja Fikrije Fejzullahu kishte kërkuar dënimin e haxhës ndërsa avokati i tij dhe vetë Shyqyri Haxha kanë kërkuar pafajësinë.

Haxha akuzohej se brenda periudhës 2009- 2011 ka keqpërdorur pozitën ngase ka përfituar në mënyrë të kundërligjshme pagesën e qirasë dhe ngarkesave tjera në vlerë prej 2.000 eurosh për çdo muaj, e cila shumë arrin në gjithsej 53.000 euro.

Prokuroria pretendonte se 28 mijë euro nga kjo shumë Haxha i kishte tërhequr në para të gatshme, ndërsa pjesën tjetër prej 25 mijë eurove me anë të xhirollogarisë bankare./ Kallxo