Pranon se lëshoi certifikatave të pamerituara të Invalidëve të Luftës

Sherif Shabani, i akuzuar për lëshimin e certifikatave të invalidëve civile të luftës, e pranoi fajësinë në akuzat për të cilat fajësohet nga prokuroria.

Periskopi.com Lajme

Por një seancë ndaj Shabanit e planifikuar të mbahej sot, u shty për shkak të mungesës së tij.

Gjykata nuk ishte e sigurt nëse ai e ka pranuar ftesën për seancën e sotme.

Sherif Shabani akuzohet se i ka mundësuar personave të ndryshëm statusin e invalidëve të luftës në Kosovë, pa qenë fare invalidë dhe në kundërshtim me Statutin e Shoqatës.

Ai, në cilësinë e Kryetarit të Shoqatës “Lidhja e Invalidëve dhe Viktimave Civile të luftës së Kosovës”, me qëllim të përfitimit për vete, akuzohet se i ka lëshuar librezë Agim Gashit, Xhafer Ademit, Bujar Eminit dhe të tjerëve. Aktakuza thotë se përmes kësaj libreze, atyre u janë mundësuar benificione të ndryshme të cilat parashihen me ligj.

Sipas aktakuzës, me lëshimin e kësaj libreze, Agim Gashit, Xhafer Ademit, Bujar Eminit dhe të tjerëve, iu është njohur statusi i invalidëve të luftës së Kosovës, ndonëse nuk ishin të tillë dhe kjo bie në kundërshtim me Statutin e Lidhjes së Invalidëve dhe Viktimave Civile të Luftës së Kosovës.

I akuzuari Sherif Shabani, në mbrojtjen e tij e ka pranuar kryerjen e veprës penale për të cilën ngarkohet.

Gjithnjë sipas aktakuzës, ai ka pranuar se është e vërtetë se Agim Gashit i ka mundësuar lëshimin e librezës së invalidëve të luftës, pa qenë invalidë fare.

Shabani gjatë mbrojtjes tha se arsyeja e lëshimit të kësaj libreze është bërë me qëllim që Agim Gashi ta regjistrojë vajzën e tij në fakultet, gjë të cilën edhe e ka arritur. Përveç regjistrimit së vajzës në fakultet, Gashi ka arritur të marrë përfitime tjera.

Më tutje, sipas aktakuzës, i akuzuari Shabani ka refuzuar të ketë keqpërdorur vulat e shoqatës për t’u mundësuar personave tjerë pajisjen me këto libreza në kundërshtim me ligjin dhe krejt qëllimi i tij ka qenë ndihma e shoqatës ku ka antarësuar njerëz sipas ligjit.

Me këtë, Sherif Shabani ka kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Ibrahimi dhe Hyseni, pos Supremes synojnë edhe kreun e Gjykatës Themelore

Hamdi Ibrahimi dhe Bashkim Hyseni e synojnë edhe një mandat katërvjeçar të kryetarit të Gjykatës Themelore të Prishtinës, përkatësisht të Ferizajt, shkruan sot Koha Ditore.

Periskopi.com Lajme

Ibrahimi, bashkë me Hysenin janë në garë edhe për gjyqtar në Gjykatën Supreme, i cili proces është në përfundim e sipër.

Gjithsej 38 gjyqtarë kanë aplikuar për postin e kryetarit në të gjitha gjykatat themelore të Kosovës, kurse tre gjyqtarë për postin e kryetarit të Gjykatës së Apelit, pas hapjes së konkursit së fundi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK).

Performansa katërvjeçare e kryetarëve të gjykatave nuk është komentuar individualisht nga njohësit e çështjeve juridike, por sistemi ku kanë shërbyer kandidatët. Kanë thënë se sistemi gjyqësor ka dështuar në arritjen e objektivave kushtetuese dhe ligjore për ofrimin e shërbimeve në raport me qytetarët.