Ngritët aktakuzë për terrorizëm ndaj 9 personave në Kosovë, mësoni emrat

Periskopi.com Lajme

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë kundër 9 personave, V.I., B.I., L.V., F.G., K.P., A.A., L.G., L.M. dhe B.P.

Sipas aktakuzës, të pandehurit V.I., B.I., L.V. dhe F.G., me qëllim që seriozisht të frikësojnë popullsinë, të destabilizojnë dhe të shkatërrojnë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike dhe sociale të shteteve të Ballkanit e pastaj në territorin e tyre të krijojnë Shtetin Islamik, me dashje i janë përgjigjur thirrjes së pjesëtarit të organizatës terroriste ISIS të pandehurit Lavdrim Muhaxheri, që ta kryejnë një vepër terroriste, ashtu që pasi që i njëjti përmes kontakteve të rregullta me të pandehurin V.I., me anë të internetit – aplikacionit Telegram, këtij të pandehurit i ka bërë thirrje që ta kryejë sulmin terrorist kundër lojtarëve dhe tifozëve nga Izraeli të cilët duhej të vinin në Shqipëri, në qytetin e Shkodrës, për të zhvilluar ndeshjen futbollistike mes ekipeve të Shqipërisë dhe Izraelit më 12 nëntor 2016.

Me këtë, në bashkëkryerje e kanë kryer veprën penale Kryerja e veprës terroriste nga neni 136 paragrafi 1 lidhur me nenin 145 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Të pandehurit A.A. dhe L.G., gjatë muajit tetor 2016, sipas kërkesës së të pandehurit Lavdrim Muhaxheri me të cilin që të dytë kanë pasur kontakte të vazhdueshme përmes internetit, aplikacionit Telegram, kanë përgatitur sulme terroriste në Kosovë, në atë mënyrë që, sipas marrëveshjes me të njëjtin, kanë planifikuar ta bëjnë sulmin terrorist – atentat në ndërkombëtarët ose zyrtarët të institucioneve të sigurisë, ashtu që i pandehuri L.G., ka filluar të interesohet për blerjen e armëve automatike, për të cilat brenda disa ditëve në vijim i pandehuri, Lavdrim Muhaxheri, përmes njerëzve të tij, ende të paidentifikuar, do t’ia dërgonte të pandehurit A.A., prej shumen 1500 euro.

Me këtë, në bashkëkryerje, kishin për të kryer veprën penale Përgatitja e veprave terroriste ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 paragrafi 1 lidhur me nenin 135 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 lidhur me nenin 179 nënparagrafi 1.9 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I pandehuri V.I., në kundërshtim me dispozitat ligjore është furnizuar me 283.1 gram të eksploziv të improvizuar triacetone triperoxide (TAPT), të cilin e ka mbajtur në bodrumin e shtëpisë së tij, e cili materie është  gjetur dhe konfiskuar nga ana e policisë me rastin e kontrollit.

I pandehuri K.P., në kundërshtim me dispozitat ligjore në shtëpinë e tij ka prodhuar materie plasëse, ashtu që në një kavanoz qelqi në punëtorinë afër shtëpisë ka mbajtur 500 gram oksidues nitrat amonit ANFO (oxidizer ammonium nitrate) me përbërje të naftës, të cilat kur përzihen në mënyrë të duhur, formojnë eksploziv të improvizuar, i gjetur dhe konfiskuar nga ana e policisë me rastin e kontrollit.

Me këto veprime, secili, veç e veç, kanë kryer veprën penale importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse nga neni 372 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I pandehuri L.G., me dashje ka marrë pjesë në veprimtarinë e grupit terrorist, në atë mënyrë që më 1 nëntor 2013 është nisur nga Aeroporti i Prishtinës dhe ka ateruar në Aeroportin “Sabiha Gokçen” në Stamboll të Turqisë, e pastaj prej Turqisë në mënyrë ilegale ka kaluar në Siri ku i është bashkangjitur grupit të shqiptarëve që luftojnë në radhët e organizatës terroriste Al Nusra, duke marrë pjesë aktivisht në veprimtaritë e kësaj organizatës për dy javë, kurse më 17 nëntor 2013 nga Siria përsëri ka kaluar në Turqi dhe përmes Stambollit me aeroplan ka ardhur në Prishtinë.

Me këtë ka kryer veprën penale Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist nga neni 143 paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Të pandehurit L.M. dhe B.P., në shtëpitë e tyre kanë mbajtur në pronësi dhe posedim armë, pjesë të armëve dhe përbërës të armëve, në kundërshtim me dispozitat e ligjit për armë, armë të cilat janë gjetur dhe konfiskuar me rastin e kontrollit nga ana e policisë.

Me këtë, secili veç e veç, kanë kryer veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I pandehuri L.M., gjatë muajit tetor – nëntorit 2016 ka pasur takime dhe biseda të vazhdueshme me të pandehurit tjerë dhe përmes internetit, ashtu që ka qenë në dijeni për ekzistimin e një grupi terrorist të përbërë prej të pandehurve V.I., B.I., L.V. dhe F.G., të cilët kanë qenë duke e përgatitur kryerjen e veprës terroriste të përshkruar më lart, por këtë e ka fshehur dhe nuk i ka lajmëruar organet kompetente.

Me këtë, ka kryer veprën penale Fshehja ose moslajmërimi i terroristëve dhe grupeve terroriste nga neni 142 paragrafi 2 lidhur me nenin 385 paragrafi 2 nënparagrafi 2.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Ngritët aktakuza e parë lidhur me shkeljet në procesin e djeshëm zgjedhor

Periskopi.com Lajme

Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit R.Z. për vepër penale “Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve” nga neni 213 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, i pandehuri R.Z., më 11 qershor 2017, në shkollën fillore “Janko Jovicevic” në Gorozhdec të Pejës, si simpatizant i “Listës Serbe”, duke shfrytëzuar paaftësinë profesionale të votuesve, u ka sugjeruar atyre të votojnë për personat e cekur në fletëvotimet e plotësuara, të cilat i pandehuri i posedonte me kandidatët e caktuar. Atij i janë gjetur 32 fletëvotime, prej të cilave 27 ishin të shënuara me kandidatë të njëjtë, raporton Periskopi

I pandehuri me këto veprimet ka përmbushur elementet e veprës penale të përshkruar sikur më lart.

 

Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës i ka propozuar Gjykatës kompetente që të pandehurin ta shpall fajtor për veprën penale për të cilën ngarkohet dhe ta dënojë sipas ligjit./ Periskopi

AKK reagon ndaj lajmit të Periskopit për aktakuzen ndaj Murat Mehes

Periskopi.com Lajme

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka reaguar ndaj lajmit të Periskopit të titulluar “Departamenti i Krimeve të Rënda ngrit aktakuzë ndaj Murat Mehës”.

Shkrimi i plotë i tyre, më poshtë keni edhe lajmi e Periskopit

Reagim ndaj artikullit me titull “Departamenti i Krimeve të Rënda ngrit aktakuzë ndaj Murat Mehës” botuar në mediumin “Periskopi” me datë 20 prill, 2017 dhe transmetuar edhe nga media tjera.

Me qëllim të sqarimit të opinionit lidhur me disa pretendime të plasuara në opinion përmes artikullit me titull “Departamenti i Krimeve të Rënda ngrit aktakuzë ndaj Murat Mehës” botuar në mediumin “Periskopi” me datë 20 prill 2017 dhe transmetuar edhe nga media tjera, Agjencia Kadastrale e Kosovës kërkon nga mediumet që të botojnë këtë reagim.

Me datën 09. Dhjetor 2014, ZKK Gaçanicë ka kërkuar Mendim profesional lidhur me zbatimin e procesit të regjistrimit të pronave të privatizuara si qirambajtje dhe nënqirambajtje.

Me 22 janar 2015, Mendimi profesional lidhur me regjistrimin e të drejtës së qirambajtjes për 99 vite, u është dërguar të gjitha Zyrave Komunale Kadastrale të Republikës së Kosovës.

Qëllimi i këtij mendimi profesional është unifikimi i procesit të regjistrimit në nivel vendi. Zyrat Kadastrale Komunale janë udhëzuar dhe u është përkujtuar se mbajnë detyrim për zbatim të ligjeve të aplikueshme.

Mendimi është dhënë jo vetëm për një komunë ose për një subjekt, por i njëjti duhet zbatuar për gjithë subjektet që kanë privatizuar prona të paluajtshme, përmes Agjencisë Kosovare (Mirëbesimit) të Privatizimin.

Ky mendim mbështetet në dispozitat e ligjore, respektivisht në Nenin 4, pikën d. të Ligjit Nr. 04/L-009 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrin e të drejtës së pronës së paluajtshme, si dhe në pajtim me Nenin 1, 2.1, 6 dhe 7 të Rregullores Nr. 2003/13 mbi Transformimin e së Drejtës për Përdorimin e Pronës së Paluajtshme në Pronësi Shoqërore.

Dispozitat e mësipërme sqarojnë të gjitha procedurat lidhur me regjistrimin e të drejtës së qirambajtjes, nënqirambajtjes dhe regjistrimin e të gjitha të drejtave të pronës së paluajtshme.

Çështja e regjistrimit të drejtës së pronës së paluajtshme për pronat e privatizuara është shqyrtuar sipas kërkesës së Marigona Rezidence (një nga rastet e pronave të privatizuara), ndërsa përgjigje të njëjtë ka marr nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, Zyra Ligjore e MMPH-së dhe Zyra e Ligjore e Kryeministrisë së Kosovës.

Sipas këtij Mendimi profesional nuk ndryshohet statusi pronësor, as që kufizohen të drejtat lidhur me pronat e privatizuara. Ky mendim rekomandon procedurën e regjistrimit, rregullon ecurinë e regjistrimit dhe bartjes së të drejtave sipas ligjeve në fuqi, si dhe garanton lidhjen në mes pronës së privatizuar nga shfrytëzuesit për 99 vjet. Sipas dokumentacionit që disponon AKK për rastin konkret, është bërë privatizimi i NEË CO “Lavërtari-Blegëtori” LLC e cila është regjistruar si qiramarrës për 99 vjet. E drejta e qiramarrjes më pas i është shitur subjektit Marigona Rezidence, ndërsa këtu të drejta i janë regjistruar si nënqiramarrje sipas nenit 604 të Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve.

p.s

Të bashkëngjitur mund të gjeni edhe Mendimin Profesional

Zyra për Informim

Agjencia Kadastrale e Kosovës

 

Departamenti i Krimeve të Rënda ngrit aktakuzë ndaj Murat Mehës

 

 

Aktakuzë kundër këngëtarit të njohur (Dokument)

Periskopi.com Lajme

Këngëtari i njohur Afrim Muqiqi, dje është paraqitur në Gjykatë, pasi ndaj tij është ngritur një aktakuzë për veprën penale ‘Pengim i Personit Zyrtar në Kryerjen e Detyrave Zyrtare’.

Sipas aktakuzës së siguruar nga arbresh.info, këngëtari ka penguar një person zyrtar tek sa po kryente detyrën e tij si punëtor sigurimi në oborrin e QKUK-së.

Këngëtari në fjalë nuk ka pranuar të paguaj shumën prej 1 euro për tu futur brenda në oborrin e QKUK-së, ai është fjalosur me punëtorin e sigurimit dhe kishte vazhduar të voziste veturën me shpejtësi duke goditur konin me ngjyrë të kuqe të shenjës stop.

Detajet mund ti shikoni në këtë foto.

Ngritet aktakuzë ndaj ministrit të qeverisë së Mustafës

Prokuroria Speciale e Kosovës, ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë, ndaj ministrit për Komunitete dhe Kthim, Dalibor Jevtiq dhe N.S dhe M.P, njëri sekretar i përgjithshëm si dhe njëri drejtor i departamentit të administratës dhe financave të kësaj ministrie, pasi që dyshohen se kanë kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Periskopi.com Lajme

 

Sipas aktakuzës, tre të pandehurit D.J., N.S. dhe M.P., në cilësinë e personave zyrtarë duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i kanë tejkaluar kompetencat dhe autorizimet e tyre me qëllim që të përfitojnë çfarë do dobie për vete apo personin tjetër dhe njëkohësisht ti shkaktojnë dëme Ministrisë përkatëse.

“I pandehuri D.J., në kundërshtim me nenin 16 të Udhëzimit Administrativ nr.03/2008 për përdorimin e automjeteve të Qeverisë së Kosovës, ka nxjerr vendimin me nr.172/2 të datës 11.02.2014, me të cilin i jep në shfrytëzim të përhershëm të një (1) automjeti zyrtar pronë e Ministrisë një kompanie private, përkatësisht Radio KIM –TV Centar, me seli në Çagllavicë komuna e Graçanicës”.

“Ndërkaq, i pandehuri N.S, si person përgjegjës për menaxhimin e pasurisë se kësaj Ministrie duke e ditur se një vendim i tillë është i kundërligjshëm ai pajtohet me një veprim të tillë dhe urdhëron zyrën ligjore të kësaj Ministrie që të përpiloj kontratën (marrëveshjen) mbi dhënien e automjetit në shfrytëzim të përhershëm Radio KIM TV-Centar me seli në Çagllavicë”.

“I pandehuri i tretë, M.P. si person përgjegjës në departamentin e administratës dhe financave në këtë Ministri, duke nënshkruar kontratën me nr.172/2 të datës 11.02.2014 në mes të ministrisë dhe Radio KIM TV- Centar me seli ne Çagllavicë duke dhënë në shfrytëzim të përhershëm automjetin e përmendur zyrtar”.

Aktakuzë ndaj Shukri Bujës

(E plotësuar)Prokuroria ka ngritur aktakuzë ndaj ish- kryetarit të Lipjanit, Shukri Buja.

Periskopi.com Lajme

Kështu i kanë thënë Gazetës Blic burime brenda Prokurorisë.4 ditë më parë Shefi i AKI-së ishte me aktakuzë deri javën e kaluar Buja ndërkaq, nuk është lajmëruar në thirrjet e redaksisë.—

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë, pranë Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë, kundër dhjetë të pandehurve për veprat penale: “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar , dhënia e ryshfetit, marrja e ryshfetit, ushtrimi i ndikimit dhe punimet ndërtimore të kundërligjshme.Të akuzuarit janë: SH.B., N.Z., H.G,. M.S,. F.R., H.V., E.R., B.R., D.A., B.K.,.Në mesin e të akuzuarve është një (1) ish kryetar komune dhe tetë zyrtarë tjerë të asaj komune si dhe një ndërtues.“Për të cilët ekziston dyshimi i bazuar mirë në kod, se në cilësinë e personave zyrtarë kanë shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, ku kanë tejkaluar autorizimet e tyre, gjithnjë me qëllim që të përfitojnë çfarëdo dobie për vete apo për të tjerët dhe me këtë duke i shkaktuar dëm tani të dëmtuarave: komunës në fjalë dhe ndërmarrjeve shoqërore nën menaxhimin e AKP-së, ne atë mënyrë që duke vepruar në bashkëkryerje me dashje direkte, në mënyrë të kundërligjshme, kanë nxjerrë vendime, me të cilat fillimisht kanë eksproprijuar dhe më pas kanë tjetërsuar pronat shoqërore dhe pronat komunale, me qëllim të eksploatimit të xehes së nikelit”, thuhet në komunikatën e Prokurorisë.Të njëjtit akuzohen edhe për një varg shkeljesh dhe keqpërdorimesh tjera të kryera me dashje, të përshkruara si në aktakuzë.Aktakuza është ngritur nga një prokuror vendor i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, i cila i ka propozuar Gjykatës që pas administrimit të provave dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të pandehurit, për veprat penale që akuzohen, t’i shpallë fajtor dhe t’i gjykojë sipas ligjit.

Ngrihet aktakuzë kundër 21 personave për organizim të grupit kriminal

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë kundër 21 të pandehurve.

Periskopi.com Lajme

 

“Sipas aktakuzës 21 të pandehurit akuzohen për vepër penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 paragrafi 2 dhe paragrafin 1, lidhur me veprat penale kontrabandimi i mallrave nga neni 317 paragrafi 2, tregtia e ndaluar nga neni 305 paragrafi 2 dhe shmangia nga pagesa e tarifave të detyrueshme doganore nga neni 318 paragrafi 3. Të gjitha lidhur me nenin 31, si dhe për armë mbajtje nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së”, ka njoftuar prokuroria.Rasti në fjalë është nga lëndët e shenjëstruara, ndërsa, aktakuzën e ka ngritur një prokuror vendor nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës.

Ministria e Drejtësisë ngatërron hetimin me aktakuzë

Ministrja Dhurata Hoxha dhe kabineti i saj, të mërkurën, e kanë ngatërruar hetimin me aktakuzë.

Periskopi.com Lajme

Pasi që është njoftuar nga Prokuroria e Shtetit se dhjetëra zyrtarë të Shërbimit Korrektues të Kosovës janë duke u hetuar për shkak se dyshohen që kanë bashkëpunuar për të ndihmuar “arratisjen e Sami Lushtakut”, Hoxha i ka shkarkuar ata nga pozitat.

Punëtorët e Shërbimit Korrektues janë pezulluar nga puna me arsyetimin se “kanë aktakuzë”, por ata në këtë fazë janë duke u hetuar.

Hetimi i nisur nga një prokuror ndërkombëtar i EULEX-it është në vazhdim e sipër, dhe ky institucion nuk ka dhënë sqarime se kur mund të përfundojë.

Reagon avokati Berisha: S’ka aktakuzë kundër zyrtarëve të burgjeve

Besnik Berisha, avokat Shemsi Hajrizit, zyrtar i Shërbimit Korrektues të Kosovës, ka thënë se lajmi se Prokuroria e Prishtinës ka ngritur aktakuzë kundër 10 zyrtarëve të këtij Shërbimi "nuk është i saktë".

Periskopi.com Lajme

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Besnik Berisha, avokat i zyrtarit të Shërbimit Korrektues të Kosovës, Shemsi Hajrizi, ka thënë se lajmi se Prokuroria e Prishtinës ka ngritur aktakuzë kundër 10 zyrtarëve të këtij Shërbimi nuk është i saktë.

“Lajmi i publikuar sot se Prokuroria ka ngritur Aktakuze kunder 10 zyrtareve te Sherbimit Korrektues te Kosoves, perfshire dhe klientin tim z. Shemsi Hajrizi, NUK ESHTE I SAKTE dhe se kunder z. Hajrizi dhe as tjereve nuk ka akoma asnje Aktakuze. Ky rast eshte duke u hetuar nga Prokuroria e Eulexit dhe hetimet akoma nuk kane përfunduar”, ka shkruar saktësisht në profilin e tij avokati Berisha.

Reagimi i avokatit ka ardhur pas një njoftimi të dërguar nga Ministria e Drejtësisë, sipas të cilit 10 zyrtarë të Shërbimit Korrektues të Kosovës janë suspenduar përkohësisht nga puna pas ngritjes së aktakuzës kundër tyre nga Prokuroria Themelore e Prishtinës.