Homo Faber

Periskopi.com Kulturë

Shkruan: Fatlum SADIKU

Urrej përmallimet e muzgëta të një dite pune

shkulmë të një butaforie burgosëse

ngutitë e vonimet e përbashkëta të shpirtërave të sapoçliruar

kapur nga rrjeta zhgënjimesh, ndrojtjesh e e melankolishë frikamane

të hershmit e hareshëm, të mekurit jetëpakët

 

Dhe oh

ajo përbashkësi mashtruese e pështirosëse

ajo afri e mbiqujtuar korrektësi e bashkëpunim

ajo lakmi e quajtur respekt

derdhur në qeshje të ushtruara e kakarisje klishesh

kënaqjesh pa kënaqësi

Kumt i kthimit në selinë e çpalljeve të vetëmashtrimeve ditore

kumt i përudhëzimit në venitjen e pavërejtur

në përbashkësinë e vërtetë

 

Por

Mbamë ti moj modernë rrenacake

Mbamë në kristianen tënde të mpakur

S’ta desha shpëtimin e përftuar

S’ta dua as shëlbesën

Shpërndaje në: