Sondazhi i fundit për Prishtinën, Ahmeti i pari, Lirak Çelaj e mund Ismet Beqirin

Periskopi.com Lajme

Një anketë online që zgjati një orë ka sjellur rezultate befasuese për PDK-në.

“Kë do ta votonit për kryetar të Komunës së Prishtinës” ishte pyetja e anketës së Periskopit ku mund të votohej me anë të butonave, dhe kandidatë ishin kryetari aktual Shpend Ahmeti, Lirak Çelaj nga PDK dhe Ismet Beqiri nga LDK.

nga rreth 4 mijë votues, 3 mijë e 200 deklaruan se zgjedhin Shpend Ahmetin, 324 për Çelajn dhe 178 për Beqirin.

Aty komentuan edhe mbi një mijë persona.

Ahmeti që aktualisht është kryetar komune, vërehet qartë sa larg la kundër -kandidatët e tij, e befasi ishte ngritja e Çelajt duke lënë pas ish-kryetarin e Prishtinës, Ismet Beqirin.

Shpend Ahmeti 3200 vota

Lirak Çelaj 324 vota

Ismet Beqiri 178 vota

/ Periskopi

Sondazh çfarë presin kosovarët nga integrimi evropian

Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA) ka finalizuar sondazhin mbi perceptimin e opinionit publik në Kosovë, rreth procesit të integrimit Evropian, liberalizimit të vizave dhe çështje tjera të ndërlidhura të aktualitetit politik në Kosovë.

Periskopi.com Lajme

Ky sondazh ka gjetur se koncepti i integrimit Evropian është i njohur për shumicën e të anketuarve, përkatësisht për 84.6% prej tyre. Sondazhi ka gjetur se ka një dallim në të kuptuarit e konceptit të integrimit Evropian. 33.5% e të anketuarve e kuptojnë integrimin Evropian si: një bashkim, organizatë që përfaqëson demokracitë më të zhvilluara perëndimore; 29.6% e tyre e kuptojnë integrimin Evropian si: një proces ekonomik që shmang konfliktet midis vendeve që janë anëtare të Unionit dhe promovon paqe si dhe marrëdhënie të mira mes vendeve fqinje; dhe 25.9% e tyre e kuptojnë integrimin Evropian si: një integrim i shoqërisë kosovare në një bashkim që përbëhet nga vlera krejtësisht të ndryshme nga vlerat tona tradicionale.

Për më tepër, ky sondazh gjen se shumica e të anketuarve perceptojnë se Kosova do të përfitojë nga procesi i integrimit Evropian. Ata shprehin përfitimet e mëposhtme: zhvillim ekonomik; lëvizje të lirë; tregti më të lehtë; punësim në BE; shkëmbim në arsim, zhvillim të të rinjve dhe zhvillim kulturor. Më pak se gjysma e mostrës, përkatësisht, 47.1% e të gjithë të anketuarve perceptojnë se Kosova mund të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë përmes procesit të integrimit Evropian. 27% e të anketuarve kanë deklaruar se Kosova nuk mund të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë përmes procesit të integrimit Evropian. Dhe 20.1% e të anketuarve nuk e dijnë nëse Kosova mund të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë përmes procesit të integrimit Evropian. Nëse i zbërthejmë mbi baza gjinore të dhënat paraprake, mund të thuhet se ky studim identifikon se rreth 45% e të anketuarve meshkuj dhe rreth 35% e të anketuarve femra perceptojnë se Kosova mund të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë përmes procesit të integrimit Evropian. Përveç kësaj, numri i moderuar i të anketuarve nga 6 rajonet e Kosovës janë shprehur që integrimi Evropian mund të shihet si një metodë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe vendit fqinj Serbisë. Në të kundërtën, në rajonin e Mitrovicës, numri i madh i të anketuarve shqiptar etnik percepton se procesi i integrimit Evropian nuk do të çojë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Në të gjitha rajonet e Kosovës, të anketuarit janë shprehur se procesi i integrimit Evropian është duke u zhvilluar me një ritëm të ngadaltë. Gjithashtu, anëtarësimi i Kosovës në BE është perceptuar si një mjet për të zgjidhur çështjet ekonomike të Kosovës (67.5%), dhe më pak për sfidat e saj politike (45.6%).

Një numër mesatar i të anketuarve janë të vetëdijshëm që Kosova ka nënshkruar Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA). Megjithatë, vetëm rreth 30% e të anketuarve të cilët janë të vetëdijshëm për nënshkrimin e MSA-së, kanë shprehur që Kosova mund të këtë përfitime nga MSA.

Gjithashtu, më shumë se 60% e të anketuarve perceptojnë saktë procesin e liberalizimit të vizave; dhe 78.9% e perceptojnë të saktë kohëzgjatjen e qëndrimit në vendet e zonës Schengen nëpërmjet procesit të liberalizimit të vizave.

Sondazhi është kryer gjatë muajit shtator 2016, në 7 rajonet kryesore të Kosovës,  me gjithsejt 1000 të anketuar. 53% të të anketuarve ishin meshkuj kurse 47% ishin femra.  Qëllimi i tij ishte: të identifikojë perceptimin e opinionit publik mbi procesin e integrimit Evropian, për Marrëveshjen e Stabilizim- Asociimit (MSA); dhe për procesin e liberalizimit të vizave.

Rekomandimet

v  Qeveria e Kosovës duhet të informojë qytetarët në lidhje me integrimin Evropian, nëpërmjet komunikimeve tjera aktive që do të thotë: konferenca, debate aktive, fushata të vetëdijësimit, dhe nuk duhet të lejojë që lajmet, si një mjet pasiv i komunikimit, të jetë mjeti i vetëm i informacionit;

v  Qeveria e Kosovës duhet të marr në konsideratë perceptimin e qytetarëve etnik shqiptar të Mitrovicës, perceptimet e të cilëve ndryshojnë nga perceptimet e qytetarëve të rajoneve të tjera. Ky studim ka reflektuar perceptimet, dyshimet dhe pasiguritë që komuniteti shqiptar në rajonin e Mitrovicës i përjeton. Për këtë arsye, institucionet e Kosovës duhet të kenë një komunikim më të drejtpërdrejtë dhe të hapur me qytetarët përkatës, për të kapërcyer gjendjen e tanishme të tyre;

v  Qeveria e Kosovës duhet të hartojë një plan veprimi me kombinim të masave afat-shkurtëra dhe afat-gjate. Masa afat-shkurtëra janë: informimi publik dhe fushatat ndërgjegjësuese; dhe masat afat-gjata mund të jenë:  përmirësimi i kushteve të jetesës tek grupet e cenueshme të popullsisë dhe të njerëzve të papunë në mënyrë që ata plotësisht të kuptojnë procesin e liberalizimit të vizave;

v  Qeveria e Kosovës që nga fillimi i fushatës informuese të synuar (në veçanti në lidhje me përfitimet e MSA-së dhe çështjen e liberalizimit të vizave), duhet të përfshijë organizatat rinore dhe OJQ, si dhe partitë e pakicave dhe udhëheqësit e tyre; dhe

v  Në mënyrë të ngjashme, Qeveria e Kosovës duhet të bëjë përpjekje shtesë për të punuar më ngushtë me të dy etnitë në rajonin e Mitrovicës, që t’i bindin ata se integrimi Evropian është një mjet që do të stimulojë integrimin e qytetit të tyre.

Përfundime

Në përgjithësi, ky sondazh ka gjetur se opinioni publik në Kosovë është i vetëdijshëm për konceptin e integrimit Evropian. Megjithatë, ka dallime në të kuptuarit dhe interpretimin e këtij koncepti. Gjithashtu, sondazhi ka gjetur se të anketuarit perceptojnë se procesi i integrimit Evropian i Kosovës është i lidhur pozitivisht me zhvillimin ekonomik. Poashtu, anëtarësimi i Kosovës në BE është perceptuar të jetë më i lidhur me zhvillimin ekonomik sesa me tejkalimin e sfidave aktuale politike të Kosovës. Së fundmi, për qytetarët e Kosovës duhet të bëhet më shumë punë dhe është i nevojshëm sqarimi i mëtutjeshëm i konceptit të procesit të integrimit Evropian në përgjithësi, si dhe idesë të Bashkimit Evropian, në veçanti.