Krijohet grup ndërministror për të drejtat e njeriut, Avokati i Popullit i gëzuar

Nën kryesimin e kryeministrit të Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, është mbajtur sot takimi konstituiv i Grupit Koordinues Ndërministror për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Kosovës.

Periskopi.com Lajme

Qëllimi i krijimit të këtij grupi është koordinimi i procesit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, zhvillimi i politikave dhe monitorimi i zbatimit të legjislacionit të kësaj fushe.

Para të pranishmëve, kryeministri Mustafa shprehu përkushtimin e Qeverisë në krijimin dhe promovimin e mundësive të barabarta për të gjithë.

“Konstatoj se Republika e Kosovës çdo ditë e më tepër është duke treguar një qasje pozitive dhe proaktive në ndërtimin e politikave të barazisë, në stimulimin e zgjidhjeve të cilat sigurojnë dhe promovojnë diversitetin dhe krijimin e mundësive të barabarta dhe trajtim të barabartë të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, pa dallim etnik, fetar, ose dallim tjetër”, tha kryeministri.

Duke u bazuar edhe në obligimet të cilat dalin nga Marrëveshja Stabilizim Asociimit dhe dokumenteve tjera për aderim në Bashkimin Evropian, kryeministri Mustafa tha se Kosova po angazhohet të respektojë dhe të promovojë të drejtat dhe instrumentet ndërkombëtare që ndërlidhen me të drejtat e njeriut, liritë e tyre themelore, si dhe me mbrojtjen e personave që ju përkasin grupeve të ndjeshme dhe atyre që nuk janë shumicë, pa diskriminim mbi çfarëdo baze.

“Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme dhe të pacenueshme, dhe janë bazë e rendit juridik të Republikës së Kosovës, të cilat garantohen me ligje dhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Unë jam plotësisht i vetëdijshëm se zbatimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, është vendimtar për të siguruar demokracinë dhe sundimin e rendit dhe ligjit në Republikën e Kosovës, prandaj edhe qeverisja e lirë, demokracia e mirëfilltë dhe sundimi i ligjit ndërlidhen ngushtë me sigurimin, respektimin, mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të njeriut”, tha kryeministri.

Më tej, kryeministri Mustafa tha se me aprovimin e pakove të ligjeve nga fusha e të drejtave të njeriut, siç është Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Ligji për Avokatin e Popullit dhe Ligji për Barazinë Gjinore, është kompletuar dhe është avancuar dukshëm korniza ligjore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

“Ky legjislacion është në përputhje të plotë me standardet evropiane dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe tani ajo që mbetet tek ne është vetëm që të punojmë në zbatimin e këtij legjislacioni. Përfitoj nga rasti që të falënderoj të gjithë autoritetet kompetente për mbrojtjen e të drejtave të njeriut që veprojnë në Kosovë, të falënderoj po ashtu edhe partnerët ndërkombëtarë të cilët kanë bashkëpunuar me ne në mënyrë shumë aktive dhe kanë mundësuar që ne të trajtojmë në formë bazike këtë çështje. Ne kemi disa prioritete të Qeverisë në fushën e të drejtave të njeriut, mirëpo mekanizmat tonë qeveritarë, kryesisht në të ardhmen do të punojmë në forcimin dhe bashkërenditjen në fushat e të drejtave të njeriut, në raportimin para Kuvendit për zbatimin e të drejtave të njeriut, zbatimin e pakove të ligjeve të cilave iu referova edhe më parë, në përditësimin e strategjive nga këto fusha, sepse ato meritojnë që gjithmonë të avancohen dhe përditësohen, si dhe monitorimin dhe në bashkërenditjen e buxhetimit, që është një faktor mjaft i rëndësishëm në realizmin e detyrave tona në këtë fushë. Unë jam i bindur se me një koordinim të përbashkët ne do të arrijmë objektivat tona. Prandaj, dëshiroj të falënderoj edhe ministrat që marrin pjesë në këtë takim, edhe Avokatin e Popullit që është shumë aktiv në këtë fushë dhe dëshiroj që t’ju siguroj se ne do të bashkëpunojmë fuqishëm që të realizojmë këtë objektiv që është i rëndësishëm për vendin tonë dhe për zhvillimin e demokracisë në të ardhmen”, tha kryeministri Isa Mustafa.

Avokati i Popullit, Hilmi Jashari, shprehu bindjen se ky mekanizëm do të jetë mundësi e mirë për të ngritur shqetësimet për moszbatimet eventuale të rekomandimeve që nxjerr Avokati i Popullit për institucionet publike, por gjithashtu edhe një mundësi e hapur për kontributin e organizatave joqeveritare që të bashkëpunojnë nga afër me institucionet publike.

“Shpresat e mia për një punë të mirëfilltë të këtij grupi ndërministror janë të mëdha. Shpresojmë se bashkërisht do ta fuqizojmë këtë mekanizëm në mënyrë që të zbatohen rekomandimet që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut”, tha z. Jashari.

Ministri i Punëve të Brendshme, Skënder Hyseni, theksoi se Ministria që ai drejton po punon jo vetëm në luftimin e radikalizmit, por edhe në trafikimin me qenie njerëzore.

“Krahas adresimit dhe luftimit të radikalizmit, ekstremizmit të dhunshëm dhe trajtimit të problematikës së luftëtarëve të huaj, Ministria e Punëve të Brendshme me intensitet dhe përkushtim të njëjtë vazhdon ta adresojë çështjen e trafikimit me qenie njerëzore”, tha ministri Hyseni.

Ministri i Financave, Avdullah Hoti theksoi përkushtimin e Qeverisë për mbështetjen e nevojshme buxhetore për Avokatin e Popullit, por edhe për institucionet tjera që mbrojnë të drejtat e njeriut.

“Po bëjmë të gjitha përpjekjet që të sigurojmë mbështetje të nevojshme buxhetore për institucionin e Avokatit të Popullit, por edhe të institucioneve tjera që lidhen me të drejtat e njeriut, në veçanti Zyrën për Qeverisje të Mirë, Agjencinë për Barazi Gjinore në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, por edhe institucione të caktuara që prekin çështjen e të drejtave të njeriut. Me gjithë kufizimet buxhetore që kemi pasur, kemi qenë të përkushtuar që të plotësojmë kërkesat buxhetore, në veçanti te institucioni i Avokatit të Popullit, si bartësi kryesor për mbikëqyrjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut”, tha ministri Hoti.

Zëvendësministri i Drejtësisë, Florian Dushi, foli për punën që po bëhet nga kjo Ministri.

“Me propozim të Ministrisë së Drejtësisë, është emëruar nga Qeveria, Komisioni për Kompensimin e Viktimave të Krimit, si dhe janë përgatitur edhe draftet e udhëzimeve administrative. Ministria e Drejtësisë, ka hartuar Draft-Strategjinë Kombëtare për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje 2016-2020, e cila së shpejti do të dërgohet në Qeveri për miratim. Kjo strategji trajton edhe fenomenin e dhunës në familje”, tha zëvendësministri Dushi./ Periskopi

Qeveria miraton vendimin për reciprocitet në tabela, me KS edhe pesë vjet

Qeveria e Republikës së Kosovës, e udhëhequr nga kryeministri Isa Mustafa, ka mbajtur mbledhjen e rregullt, të 132-ën me radhë, në të cilën ka miratuar vendime nga fusha e përgjegjësisë së saj kushtetuese dhe ligjore.

Periskopi.com Lajme

Në njoftimin zyrtar të Kryeministrisë, thuhet se Kabineti qeveritar ka miratuar vendimin për miratimin e “Aranzhimeve lidhur me finalizimin e Marrëveshjes për Lëvizjen e Lirë të vitit 2011”, të arritur më 14 shtator 2016, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.

“Përmes kësaj marrëveshje vendoset reciprociteti në tabelat e automjeteve mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë dhe njëherësh largohen nga përdorimi tabelat ‘Prova’ që pala serbe njëanshëm i kishte aplikuar ndaj tabelave ‘RKS’ të Kosovës. Kjo marrëveshje largon tabelat ilegale që ende në disa vende gjenden në Kosovë, duke zbatuar masa stimuluese të kohëzgjatjes së validitetit të tabelave ‘KS’ edhe për pesë vjet”, thuhet në njoftimin për media.

Sipas këtij njoftimi, largimi i tabelave ilegale do të zgjasë 12 muaj prej fillimit të zbatimit të vendimit, ndërsa në fund të kësaj periudhe nuk do të lejohen më në qarkullim tabelat e tilla ilegale.

“Kjo marrëveshje mbështet pajisjen me dokumente të shtetësisë dhe të gjendjes civile për qytetarët që janë në Regjistrin Civil të Republikës së Kosovës, për çfarë arsye edhe Qeveria ka hapur zyrat e Agjencisë së Regjistrimit Civil në katër komunat veriore të Kosovës”, thuhet në njoftim.

Me këtë rast, kryeministri Mustafa njoftoi kabinetin se vendimi për dokumentet që duhet për marrjen e shtetësisë së Kosovës nuk është sjell sot në Qeveri, meqenëse duhet të sqarohet dhe harmonizohet nga zyrat ligjore, por ky vendim do të vije në Qeveri si pikë e veçantë e diskutimit.

“Një vendim i cili është dashur të vije sa i përket dokumenteve të marrjes së shtetësisë, sot nuk e kemi sjell në Qeveri sepse ka mbetur që zyra ligjore ta sqarojë dhe ta harmonizojë tërësisht në suazat ligjore. Çështjet tjera të Marrëveshjes janë çështje për të cilat konsideroj se Qeveria mund të marrë vendim sot, sepse nuk ka vërejtje sa i përket çështjeve tjera, por vetëm sa i përket shtetësisë mbetet që ne ta sjellim si pikë të veçantë në Qeveri, sa të kemi sqarime në mes të zyrave ligjore, në mënyrë që të jetë krejtësisht në harmoni me ligjet, me Kushtetutën dhe të jetë e zbatueshme për ne”, citohet të ketë thënë Mustafa.

“Vendimi është miratuar në Aranzhimet lidhur me finalizimin e Marrëveshjes për Lëvizjen e Lirë të vitit 2011, të arritur më 14 shtator 2016 me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Qeveria e Republikës së Kosovës mbështet të gjitha zotimet e përcaktuara me këto aranzhime. Obligohet Ministria e Punëve të Brendshme dhe Agjencia për Regjistrimin Civil, në bashkëpunim me kabinetin e ministres pa portofol që të bëjnë zbatimin e këtij vendimi, sipas përgjegjësive të tyre. Vendimi hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit”, tha më tej Mustafa.

Kabineti qeveritar ka miratuar Nismën për lidhjen e Marrëveshjes dypalëshe në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Tajlandës lidhur me “heqjen reciproke të vizave për bartësit e pasaportave diplomatike dhe Zyrtare” , si dhe Marrëveshjes dypalëshe në mes të Qeverisë së Kosovës dhe Hondurasit lidhur me “heqjen reciproke të vizave për bartësit e pasaportave diplomatike, Zyrtare, të Shërbimit dhe të Zakonshme ose të atyre aktuale” . Qëllimi i këtyre dy marrëveshjeve është që të forcohen marrëdhëniet bilaterale me këto dy vende, ndërsa si nisma, ato bien në kompetencat të ratifikimit nga ana e Presidentit të Republikës.

Në mbledhjen e Qeverisë u miratua edhe shqyrtimi i Nismës për lidhjen e Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës dhe Organizatës “SPARK” të Holandës për mbështetjen e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit “IBCM” në Mitrovicë, duke obliguar njëkohësisht MASHT-in që të zhvilloj procedurat edhe të opinionit ligjor lidhur me veprimet e mëtutjeshme dhe që pas konsultave juridike të gjendet baza e qëndrueshme ligjore.

Në këtë mënyrë, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë do të vazhdojë kontaktet me këtë institucion holandez, në mënyrë që në fazat e mëtejme të ketë një përafrim sa i përket statusit ligjor të Kolegjit në Mitrovicë, dhe që ky institucion të mos pushojë dhe të vazhdojë punën edhe më tutje.

Në të ndryshme, ministri i Administratës Publike, Mahir Jagxhillar ka informuar kabinetin qeveritar me kontratën për mbështetje të buxhetit të sektorit nga Komisioni Evropian, që ndërlidhet me Reformën e Administratës Publike. Asistenca buxhetore pritet të jetë në nivelin deri në 22 milionë euro. Pas negocimit, do të bëhet një plan veprimi ose dinamika e zbatimit, duke detajuar edhe obligimet që do të dalin për raportimet e rregullta nga institucionet përgjegjëse.

Kryeministri Mustafa ka potencuar nevojën që ekziston në adresimin e drejtë të Reformës në Administratë Publike.

“Duhet të dinamizojmë pak përcaktimin tonë që e kemi bërë edhe sa i përket thjeshtëzimit të agjencive për të cilat kemi biseduar dhe unifikimit të organizimit. Plotësisht jam i bindur që kjo administratë që është e re tek ne, është e gatshme të punojë në bazë të kritereve të vendeve të Bashkimi Evropian”, tha kryeministri.

Në fund të mbledhjes, kryeministri Mustafa ka uruar kabinetin qeveritar dhe të gjithë qytetarët e Republikës, në 9 vjetorin e shpalljes së Pavarësisë.

“Ju uroj 9-vjetorin e pavarësisë të gjithë juve, ju falënderoj për punën e madhe që e kemi bërë gjatë vitit të kaluar dhe po ashtu uroj që të punojmë edhe më shumë, në mënyrë që jubileun e dhjetëvjetorit ta presim me rezultate sa më të mëdha”, theksoi kryeministri Mustafa.

Qeveria aprovon Strategji prokurimi që s’premton ta zbatojë

Qeveria e Kosovës ka miratuar të mërkurën Strategjinë kombëtare të prokurimit publik për periudhën 2017-2021. Në dokument shprehet qëllimi që të adresohen katër probleme kryesore, shkruan sot Koha Ditore.

Periskopi.com Lajme

 

Gazeta ka siguruar një kopje të kësaj strategjie, e cila përmban vizionin, objektivat, masat dhe hapat që Ekzekutivi dhe organet kryesore të prokurimit publik në Kosovë synojnë dhe planifikojnë t’i ndërmarrin dhe t’i arrijnë brenda pesë vjetëve të ardhshëm.

“Sfida të ndryshme janë hasur në tërë procesin, duke filluar nga planifikimi deri te realizimi i projekteve”, thuhet në dokument. “Këto mund të çojnë në një situatë ku do të prokuroheshin mallra, shërbime dhe projekte kapitale të cilësisë jo të duhur dhe me kosto më të lartë”.

Kryeministri Mustafa njofton kabinetin e tij  për vlerësimet e fundit të Kosovës në aspektin ekonomik

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, gjatë mbledhjes së sotme të Qeverisë, ka përgëzuar qytetarët e Kosovës për dy vlerësime që ka marrë së fundi Kosova, i pari në Forumin Botëror të Investitorëve 2017 ku Qeveria e Kosovës fitoi çmimin “Qeveria më e mirë në Evropën Juglindore për mbështetjen e ndërmarrësisë” si dhe vlerësimin e Fondacionit HERITAGE i cili ka renditur Kosovën në vendin e 46-të në botë dhe të 22-të në Evropë për sa i përket lirisë ekonomike.

Periskopi.com Lajme

“Dëshiroj po ashtu të përgëzoj Kosovën, Qeverinë apo Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë për mirënjohjen që është dhënë si “Qeveria më e mirë në Evropën Juglindore për mbështetjen e ndërmarrësisë”. Ky çmim na është dhënë në Forumin Botëror të Investitorëve 2017, që u mbajt në Stamboll”, tha Mustafa.

Ai tha se ky çmim, i pranuar nga ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, është një prej vlerësimeve më të mëdha që vjen pas një periudhe të angazhimeve të jashtëzakonshme të Qeverisë së Kosovës për përmirësimin e mjedisit afarist dhe krijimit të politikave të favorshme të ndërmarrësisë.

“Kjo mirënjohje është marrë në një tubim prej 450 investitorëve nga 54 vende të botës, ku ne jemi vlerësuar si vendi më i suksesshëm dhe më i mirë”, u shpreh më tej kreu i ekzekutivit.

Kryeministri Mustafa foli edhe për vlerësimin që i është bërë Kosovës nga juria ndërkombëtare e Forumit si vendi më reformator sa i përket mbështetjes së ndërmarrjeve të reja (start-up).

“Juria ka marrë për bazë reformat sa i përket fillimit, përkatësisht regjistrimit të bizneseve, duke iu referuar raportit të fundit të Bankës Botërore ku Kosova është ngritur në vendin e 13-të në nivel botëror nga vendi i 47-së sa ishte një vit më parë. Po ashtu juria ndërkombëtare ka konstatuar se Kosova ka lehtësuar procedurat burokratike, ka thjeshtëzuar sistemin e tatimeve dhe ka ndërtuar një nga regjimet më të ulëta të taksave në Evropë, me 10 % tatim në të ardhura dhe me 0 % tatim në dividendë”, tha më tej shefi i Qeverisë.

Ai njoftoi edhe për një vlerësim tjetër që tha se i është bërë Kosovës.

“Fondacioni HERITAGE ka bërë vlerësimin e renditjes së shteteve sa i përket indeksit të lirisë ekonomike. Sipas kësaj, dua t’ju njoftoj se Kosova është renditur në vendin e 46-të në botë, dhe vendi i vendi 22-të në Evropë për sa i përket këtij treguesi. Në rajonin e Ballkanit jemi renditur në vendin e dytë në këtë tregues. Po ashtu dëshiroj të inkurajoj të gjithë anëtarët e kabinetit qeveritar për masat që edhe më tutje mund t’i ndërmarrim tek bizneset por edhe në fushat tjera, në mënyre që të gjithë ne të promovojmë rezultatet dhe të krijojmë sa më shumë kushte për investitorët e jashtëm”, tha Mustafa.

Pezullohet nga puna drejtori i Zyrës për Buxhet te kryeministri Mustafa

Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit, Fitim Krasniqi, ka marrë vendim për pezullimin nga detyra të Zahir Bajramit, drejtor i Zyrës për Buxhet dhe Financa.

Periskopi.com Lajme

Kohëzgjatja e pezullimit do të vlejë deri në marrjen e vendimit nga Gjykata.

Me qëllim të përgjigjes në pyetjet e shumta të gazetarëve të interesuar, ju informojmë se Zahir Bajrami, është pjesë e shërbimit civil në administratën e Zyrës së Kryeministrit që nga data 21 qershor 2004, ndërkaq, pozitën e drejtorit për Buxhet dhe Financa të kësaj Zyre, e mban që nga data 05 prill 2005.

Qeveria e Republikës së Kosovës rithekson përkushtimin e saj të plotë për të kontribuuar në çdo formë për luftimin e të gjitha dukurive negative, korrupsionit dhe krimit të organizuar , duke respektuar në tërësi të drejtat kushtetuese si dhe në veçanti parimin e prezumimit të pafajësisë./ Periskopi

Qeveria s’di ende për arrestimin e zyrtarit të saj

Bazuar në lajmin e publikuar në media lidhur me arrestimin e Drejtorit të Zyrës për Buxhet dhe Financa në Zyrën e Kryeministrit, Zyra e Kyrministrit Isa Mustafa ka thënë se deri më tani nuk kanë informatë zyrtare nga institucionet kompetente.

Periskopi.com Lajme

“Duke u bazuar në Rregulloren nr: 04/2016 për Bashkëpunim Institucional të Këshillit Prokurorial të Kosovës, prokurori i shtetit duhet të njoftojë autoritetet përkatëse publike, kur një shërbyes civil akuzohet, ose procedimi penal ka filluar ndaj tij/saj”, thuhet në njoftimin e ZKM-së.

“Në rast të njoftimit zyrtar nga organi kompetent për fillimin e procedurës penale ndaj një shërbyesi civil, Zyra e Kryeministrit do t’i ndërmarrë të gjitha masat ligjore konform nenit 69 të Ligjit nr. 03/l-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Magjistralja Pejë- Prishtinë, sfidë për qeverinë (Video)

Në vitet e para të qeverisjes së PDK kur ministër i transportit ishte Fatmir Limaj kishte nisur projekti i ndërtimit të kësaj rruge nacionale.

Periskopi.com Lajme

Asnjë ministër prej atëherë nuk ka arritur që ta përfundoj këtë projekt. Qytetarët e kësaj ane janë ata që më shumti i vuajnë këto vonesa, transmeton Tribuna Channel.

E problemet me të cilat është ballafaquar Ministria e Infrastrukturës për zgjerimin e kësaj rruge, kanë qenë të natyrës financiare, shpronësimeve dhe me brezin hekurudhor.

Drejtori i Departamentit për menaxhimin e rrugëve, Skënder Gashi, tha se zgjerimi i rrugës Pejë – Prishtinë për këtë vit synohet të përfundojë në segmentin e Kievës rreth 800 metra dhe në tri segmente në hyrje të Pejës rreth 9 km.

Qeveria zhyt vendin në borxhe

Qeveria e Kosovës ka dhënë prova se rritjen rekorde të buxhetit vjetor e mbështet në borxhe dhe jo në të hyrat e brendshme.

Periskopi.com Lajme

 

Të mërkurën, ka aprovuar tri marrëveshje huaje, në vlerë prej 158 milionë eurosh, shkruan sot Koha Ditore.

Ekzekutivi e ka proceduar për ratifikim në Kuvend Marrëveshjen për bashkëpunim financiar me Qeverinë e Austrisë. Ajo i mundëson Qeverisë së Kosovës të marrë hua deri në 30 milionë euro për investime kapitale, me afat kthimi prej 15.5 vjetësh dhe me 4 vjet grejs periudhë. Norma e interesit për këtë hua është 0 për qind. E projektet që pritet të financohen përmes kësaj marrëveshjeje kanë të bëjnë me trajtimin e ujërave të zeza, furnizimin me ujë të pijshëm, projekte në shëndetësi, arsim, bujqësi dhe në fusha të tjera.

Selimi: Qeveria po formon komisione në krye me njerëz të dëgjueshëm

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje,  Rexhep Selimi ka theksuar se qeveria po emëron njerëz të dëgjueshëm në komisione, vetëm e vetëm që ta kalojë Demarkacionin.

Periskopi.com Lajme

 

Ai për Gazeta Blic ka thënë se përveç opozitës edhe qytetaria aktive në Kosovë po e mbrojnë territorin e Kosovës, duke e kundërshtuar demarkacionin.

“Këtu ka të drejtë qeveria kur thotë se ata që po e pengojnë demarkacionin janë opozita. Në fakt jo vetëm opozita, por edhe disa deputetë të mazhorancës dhe qytetaria aktive në Kosovë po e mbrojnë territorin e Kosovës duke e kundërshtuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi” tha Selimi për GazetaBlic.

Selimi tutje tha që është hera e dytë që Qeveria po formon komisione me njerëz të dëgjueshëm të pushtetit.

“Është hera e dytë që Qeveria po formon komisione për demarkacion e që në përbërje dhe në krye të atyre komisioneve po i vë disa të dëgjueshëm të pushtetit të cilët janë edhe joprofesionalë por edhe jokredibilë për të dhënë mendimin e tyre” tha Selimi.

E krejt në fund ai e ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje nuk bënë kompromise në dëm të Kosovës, përcjellë GazetaBlic.

“Prandaj, Lëvizja Vetëvendosje as nuk merr pjesë në ato komisione e as nuk bën kompromise në dëm te Kosovës. Përkundrazi, ne do ta kundërshtojmë çfarëdo pazari me Kosovën” ka përfunduar deklaratën e tij Selimi.

Ndryshe në një komunikatë të dërguar për media nga Qeveria e Kosovës, thuhet se Komisioni për matje të territorit është duke e kryer punën e tij me sukses, duke bërë të ditur se të vetmit që po mungojnë në këtë komision janë opozita.

“Komisioni i fton edhe ato subjekte që përmes përfaqësuesve të tyre t’i bashkohen diskutimit konstruktiv për të dhënë kontributin e tyre në të mirë të vërtetës dhe të Kosovës”, thuhet në komunikatë

Kryetari i Mitrovicës veriore hyri në Qeverinë e Kosovës, edhe sekretari i NATO’s është aty (Foto)

Kryetari i Mitrovicës veriore Goran Rakiq është parë duke hyrë në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës.

Periskopi.com Uncategorized

Nuk dihet me kë mund të takohet në Qeveri, por merret vesha se kryesore gjatë këtij takimi do të jetë çështja e murit në Mitrovicë i ndërtuar leje në bregun verior të lumit Ibër, përballë urës kryesore.

 

Më herët Rakiq kishte thënë për KTV se udhëheqësit e partive politike të serbëve të veriut po bisedojnë me përfaqësues të BE-së rreth murit.

Kryeministri Vuçiq dje në një kazermë ushtarake mblodhi liderët serbë të Kosovës dhe u dha instruksione si të sillen në vendin tonë. Ai pas takimit tha se Rakiq do ta rrënojë urën për shkak të paqes.

Serbët e Kosovës ka kohë kanë që kanë filluar bojkotimin e institucioneve qendrore të vendit.

Ndryshe, në kohën kur ai po hynte në Qeveri njëjtë ishte edhe me sekretarin i Përgjithshëm te NATO-s, Jens Stoltenberg i cili po qëndron sot në Prishtinë.

Pas disa takimeve që ka pasur, ai aktualisht është Qeverinë e Kosovës, dhe rreth orës 14:00, pritet të dalin ën konferencë së bashkë me kryeministrin Isa Mustafa./ Periskopi

20170203131357291 20170203131402267646

Mustafa: Qeveria e përkushtuar për bashkëpunim dhe kontribut në mbrojtjen e lirisë së mediave

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, mori pjesë në tryezën e rrumbullakët të organizuar nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, ku u diskutua lidhur me lirinë e mediave dhe sigurinë e gazetarëve.

Periskopi.com Lajme

Para gazetarëve të shumtë, kryeministri Mustafa tha se gazetaria, nga mjet i fuqishëm i fitimit të lirisë sot është instrument shumë i rëndësishëm i informimit, i edukimit dhe i jetës së qytetarëve.

Duke falënderuar për ftesën, kryeministri Mustafa tha se gazetarët po i mbajnë gjallë disa vlera themelore dhe shumë të rëndësishme të demokracisë, të aktivizmit qytetar, por edhe shumë aspekte tjera të jetës sociale të Kosovës.

“Dëshiroj të nënvizoj rëndësinë e mediave dhe të konstatoj se mediat po atë rëndësi të cilën e kanë pasur historikisht edhe në fazën e pavarësimit të Kosovës, vazhdojnë ta kenë edhe sot në ndërtimin e institucioneve të Republikës së Kosovës, në ndërtimin e demokracisë dhe mbesin instrument tepër i rëndësishëm i informimit, edukimit, por edhe i jetës tjetër të qytetarëve”, tha kryeministri.

Më tej, kryeministri ka theksuar përkushtimin e Qeverisë që të bashkëpunojë me mediat dhe me gazetarët dhe të gjendet mënyra më e mirë se si t’i plasohen informatat dhe si të bashkëpunohet duke ruajtur pavarësinë e mediave.

“Sa i përket qasjes që ne kemi pas gjatë këtyre dy viteve të kaluara, ne i kemi dhënë prioritet komunikimit me publikun. Këtë prioritet e kemi dhënë veçmas përmes gazetarëve dhe përmes mediave tradicionale të Kosovës. Ne nuk kemi pasur shumë resurse humane, nuk kemi bërë shumë investime financiare dhe investime tjera materiale, nuk kemi pasur ndonjë kompani ose ndonjë strateg medial. Jemi fokusuar t’i mbajmë lidhjet me ju, të jemi transparent dhe t’i shfrytëzojmë mediat tona dhe gazetarët tanë. Nuk mund të vlerësoj se a kemi bërë mirë apo keq, por plotësisht do të pajtohesha me vlerësimin tuaj, sepse ju jeni ata që përcillni punën tonë dhe ju jeni ata që mund të jepni sugjerime, propozime, vërejtje, kritika etj. Jemi munduar të mbajmë konferenca të shumta, të japim intervista, të japim deklarata ditore, të kemi poashtu disa biseda telefonike për pyetjet tuaja, jemi bërë të qasshëm edhe në kontakte të ndryshme dhe jemi munduar të jemi të qasshëm edhe për opinionin. Ka pasur vërejtje edhe për qasjen në dokumente zyrtare. Është vlerësimi edhe në raportin tuaj, por mendoj se megjithatë është një përqindje e mirë, një përqindje e konsiderueshme, sepse rreth 80 për qind të këtyre kërkesave janë plotësuar. Kjo nuk do të thotë se ne jemi tërësisht të kënaqur, kemi hapësirë edhe më tutje dhe unë mbes i hapur që ta shfrytëzojmë edhe këtë hapësirë, në mënyrë që qasja të jetë sa më e madhe. Mirëpo, megjithatë vlerësoj se kjo duhet të mbetet në vlerësimin tuaj dhe që duhet së bashku të punojmë që të sigurojmë një qasje edhe më të madhe”, tha kryeministri.

Ndërkaq, duke shprehur përkushtimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, kryeministri Mustafa theksoi angazhimin që të mos ndërhyjë në hapësirën e mediave, por të jap kontributin për mbrojtjen e lirisë së mediave dhe të gazetarëve në të gjitha aspektet, të cilat janë të garantuara dhe për të cilat është përcaktuar shoqëria kosovare.

Më tej, kryeministri Mustafa ka shpalosur dy aspekte ku Qeveria ka nevojë që të marr masa për përmirësimin e komunikimit.

“Së pari sa i përket qasjes në dokumente publike, edhe përkundër vlerësimeve të cilat i shpalosa më parë, mendoj se është evidente që duhet të krijojmë kushte edhe më të mira. Megjithatë mendoj se duhet të vlerësojmë se nga 103 shtete, ne jemi radhitur të 25-it në këtë aspekt, që mendoj se është një renditje e mirë edhe karshi vendeve në regjion edhe karshi vendeve tjera. Por, kjo assesi nuk më jep të drejtë që të jem i kënaqur, por të gjejmë hapësirë, meqenëse kemi bërë ndryshime të tilla dhe kemi arritur deri këtu, mund të arrijmë edhe standardet e fundit ndërkombëtare, të cilat paraqiten para nesh. Ne si Qeveri po punojmë në bashkëpunim me Bashkimin Evropian për të bërë ndryshimin e ligjeve ekzistuese të kësaj fushe, të Ligjit për qasje në dokumente publike, atë për klasifikimin e dokumenteve dhe për mbrojtjen e të dhënave personale dhe, mendoj se kjo mund të jetë një kontribut shtesë në margjinë të kësaj. Jemi të përkushtuar të bashkëpunojmë me juve, me shoqërinë civile dhe mediat veç e veç, me qëllim që të përmirësojmë informimin për qytetarët tanë dhe poashtu me këto ligje ne duam që të kemi një qeverisje më të mirë, të kemi programe reale, të cilat do të bëhen sa më transparente dhe që puna jonë të jetë sa më transparente për publikun. Vitin e kaluar ne kemi marrë masa dhe kemi miratuar Kartën për hapjen e të dhënave dhe aktualisht MAP po punon në hartimin e Planit për veprim për këtë kartë. Unë mendoj se me këtë do të mundësojmë që shënimet tona të jenë në ueb faqe, të përdoren nga shoqëria civile, nga ju, të përdoren edhe nga bizneset, në mënyrë që e gjithë puna e institucioneve publike, të jetë punë transparente për publikun dhe për qytetarët. Si lajm të mirë mund të kemi edhe angazhimin tani në suazat e përpunimit të përcaktimeve tona lidhur me shfrytëzimin e mjeteve nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit, sepse edhe në këtë aspekt kemi mundësi që të shfrytëzojmë mjetet e tyre për informim dhe shfrytëzimin për interesat tona të përbashkëta. Në Kryeministri tani kemi themeluar grupin punues për hartimin e një koncept dokumenti për shërbimin e komunikimit qeveritar me publikun. Edhe ky dokument, si të gjitha dokumentet tjera, do të diskutohet me ju, do të kalojë procedura e konsultimeve publike dhe do të mundohemi që të gjitha vërejtjet, sugjerimet tuaja t’i inkorporojmë në këtë dokument”, tha kryeministri.

Së dyti, kryeministri ka thënë se Qeveria do të marrë parasysh edhe sugjerimet dhe kërkesat e gazetarëve që të punohet më shumë në kthimin sa më shpejtë të përgjigjeve për gazetarë.

“Kemi kërkesa dhe nganjëherë kemi edhe vonesa të dhënies së përgjigjes, të krijimit të një forme permanente të komunikimit, që mund të konsistojë në një takim javor apo takime me gazetarë pas mbledhjes së Qeverisë, qoftë timin apo të përgjegjësve me komunikim me medie. Poashtu të avancojmë mjetet elektronike të komunikimit përmes ueb faqes ose formave tjera të komunikimit elektronik me ju”, tha kryeministri.

Ndërkaq, kryeministri Mustafa ka thënë po ashtu se ka situata kur institucione specifike mund të kenë nevojë që gjatë punës së tyre të kenë një diskrecion të caktuar.

“Kjo në asnjë rast nuk nënkupton se ne dëshirojmë të fshehim punën apo veprimtarinë tonë nga mediat. Ju garantoj se në të gjitha rrethanat kur kjo bëhet e lejueshme, ne do t’ju informojmë, në mënyrë që publiku të ketë informata për çdo veprimtari të Qeverisë, mirëpo duhet pas edhe mirëkuptimin tuaj se nganjëherë vijmë në situatë që disa procese nuk mund t’i japim drejtpërdrejtë ose t’i publikojmë në momentin kur ato i përgatisim ose momentin kur ato ndodhin, sepse vetë natyra e punës së këtyre proceseve kërkon një veprim të tillë”, tha kryeministri.

Duke folur për sfidat e Qeverisë në komunikim, kryeministri Mustafa tha po ashtu edhe gazetaria ballafaqohet me sfida të caktuara siç janë problemet me të ashtuquajturat “Lajmet e Rreme” , të cilat nuk janë gjithmonë të bazuara ose të vërteta, me një dinamizim shumë të shpejtë të portaleve, me dilemat që ekzistojnë rreth privatësisë ose rreth përdorimit të familjeve ose aspekteve tjera personale apo shfrytëzimin e fatkeqësive njerëzore për të bërë lajme për to.

“Por, shpresoj që me kalimin e kohës, bashkërisht do t’i kapërcejmë sfidat me të cilat ne po ballafaqohemi si shoqëri në tranzicion dhe si shoqëri, e cila krahas ndërtimit të institucioneve, ka nevojë t’i ndërtojë edhe mediat si pasqyrë tepër të rëndësishme të një shoqërie demokratike”, tha kryeministri Mustafa, duke shprehur interesimin e Qeverisë për të qenë e hapur, për të dëgjuar vërejtjet, sugjerimet dhe që të bëjë përpjekje maksimale që të sigurojë bashkëpunim sa më të frytshëm në të ardhmen./ Periskopi

 

Ndahen 50 mijë euro për shtatoren e Anton Çettës

Ministri i Kulturës, Kujtim Shala, ka takuar sot një delegacion të “Këshillit Organizativ për Pajtimin e Gjaqeve”, të udhëhequr nga Dom Lush Gjergji, Mulla Xhevat Kryeziu dhe Riza Krasniqi, me të cilët bisedoi për procedurat rreth vendosjes së Shtatores së Anton Çettës para Institutit Albanologjik.

Periskopi.com Lajme

“Ndërmjet ministrit Shala dhe përfaqësuesve të Këshillit u bisedua për procedurat që po zhvillon MKRS-ja për të vendosur këtë shtatore, dhe u dakordua që sa më parë të vendoset gur-themeli”, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Kulturës.

Vendosja e shtatores së Anton Çettës, Ministrisë së Kulturës do ti kushtoj 50 mijë euro deri në realizimin e plotë të projektit.

Anton Çetta, lindi në vitin 1920 në Gjakovë dhe vdiq në vitin 1995 në Prishtinë, ishte shkrimtar, profesor letërsie e patriot shqiptar, i njohur për pajtimin e gjaqeve në Kosovë. /Insajderi.com

Kriza në Maqedoni, Zoran Zaev: Shkova të merrja mandatin, por Presidenti nuk ma dha

Moskrijimi i qeverisë së re vazhdon të thellojë krizën politike në Maqedoni.

Periskopi.com Lajme

Pas dështimit të marrëveshjes mes Gruevskit dhe BDI-së, radhën për të krijuar qeverinë e ka lideri i opozitës Zoran Zaev në bazë të votave që partia e tij ka marrë. Por, Presidenti maqedonas George Ivanov nuk i ka dhënë mandatin.

“Erdha për ta marr mandatin, por presidenti nuk ma dha. Ivanov tha se fillisht duhet të dëshmojmë se kemi 61 mandate dhe pastaj të mund të marr mandatin për formimin e qeverisë”, deklaroi Zaev për mediat pas takimit me Presidentin e Maqedonisë.

Ai theksoi se në këtë takim janë diskutuar të gjitha detajet rreth procedurave për formimin e kabinetit të ri qeveritar.

Ja çka biseduan zyrtarët e BDI-së me të LSDM-së

Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti sot ka qenë mes dy zjarreve në mbledhjen e partisë për të sjellë vendimin për koalicion me OBRM-PDUKM-në apo me LSDM-në.

Periskopi.com Lajme

Nga mbledhja e BDI-së dolën më herët tre nënkryetarët e partisë të cilët shkuan në selinë e LSDM-së në Shkup. Bëhet fjalë për Teuta Arifin, Nevzat Bejtën dhe Izet Mexhitin, shkruan Telegrafi Maqedoni.

Burime të Nova Tv nga LSDM thonë “tre nënkryetarët kanë ardhë në seli pasi kanë arritur ta bindin Ali Ahmetin që i’a vlen të bisedohet edhe me ne për qeverinë. Zyrtarët e BDI-së na thanë se Ahmeti do të reflektojë dhe nuk do të vendos gabimisht.”

Mbetet që në mbledhjen e nesërme që të vendos BDI-ja.

Ahmeti prezanton Marrëveshjen, Talati kryeparlamentar

Gjatë ditës së premte, në mbledhjen e kryesisë së BDI-së Ali Ahmeti do të propozoj që partia të hyj në koalicion me VMRO-DMPNE-në. Marrëveshja parasheh që kryeministër i vendit të jetë ish-ministri i Punëve të Jashtme, Nikolla Popovski. Ndërsa, pjesë e kabinetit qeveritar nuk do të jetë Nikolla Gruevski dhe anëtarë tjerë të partisë që po hetohen nga Prokuroria Speciale.

Periskopi.com Lajme

Sipas marrëveshjes, e cila tashmë është arritur, kryetar i Parlamentit do të jetë Talat Xhaferi, ndërsa gjithashtu kjo parti do të drejtoj edhe ministri të rëndësishme.

Marrëveshja parasheh edhe realizimin e platformës shqiptare, me disa kompromise dhe lëshime të vogla.

Gjatë ditës së nesërme në Recicë të Tetovës do të zhvillohet një dramë e vërtetë. Disa prej nënkryetarëve tani më janë deklaruar se nuk hyjnë me asnjë cmim në një koalicion me partinë e Gruevskit.

Gjithashtu anëtarësia e gjerë përmes një ankete është shprehur kundër koalicionit me VMRO-DPMNE. Epilogu i kësaj drame do të merret vesh nesër, do të shohim nëse Ahmeti me kllapën e tij do të vendosë fatin e qeverisë së ardhshme. (INA)

Qeveria injoron rezolutat e Kuvendit

Vendimet e Kuvendit janë obligative për Qeverinë, megjithatë ekzekutivi i vendit nuk po i respekton disa rezoluta të miratuara nga legjislativi. Vlerësohet se deputetët e koalicionit qeverisës për shkak të “nënshtrimit” ndaj shefave të tyre po pamundësojnë kontrollin e Kuvendit ndaj punës së Qeverisë.

Periskopi.com Lajme

Në këtë legjislaturë janë miratuar 7 rezoluta, ndërsa dy projektrezoluta të tjera kanë mbetur për votim nga seanca plenare e 19 janarit 2017, por pjesa më e madhe e këtyre nuk janë zbatuar nga Qeveria e Kosovës.

Në mesin e rezolutave të cilat nuk po zbatohen janë: Rezoluta për të Pagjeturit, pastaj ajo për Negociatat, për EULEX-in, si dhe rezoluta e fundit e cila kërkon që muri ilegal në veri të Ibrit të rrënohet gjatë muajit janar të këtij viti.

Subjektet opozitare thonë se tashmë është bërë praktikë që këto rezoluta të mos respektohen nga ekzekutivi. Kurse, njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se Kuvendi nuk po arrin ta luajë rolin e vet mbikëqyrës ndaj punës së Qeverisë. Ndërsa, përfaqësuesit e Qeverisë nuk kanë folur për këtë çështje./ Zeri

Të pagjeturit neglizhohen nga Qeveria

Rreth 1600 qytetarë të Kosovës figurojnë të zhdukur nga lufta e fundit (1998-1999). Familjarët e të pagjeturve këmbëngulin që në këtë raund bisedimesh në Bruksel të bisedohet me Serbinë për të zhdukurit. Sipas familjarëve, nuk ka pajtim ndëretnik derisa nuk zbardhet fati i të pagjeturve, shkruan sot Gazeta "Zëri"

Periskopi.com Lajme

Familjarët e të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë (1998-99) kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që fati i të afërmeve të tyre të pagjetur të jetë temë e bisedimeve në Bruksel. Mirëpo, deri më tani në tryezën e bisedimeve ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe nuk është diskutuar për zbardhjen e fatit të të pagjeturve.

Ndonëse kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se në Bruksel do të diskutojnë edhe për të pagjeturit, sërish kjo çështje ka mbetur jashtë agjendës.

Në Kosovë, sipas të dhënave të Komisionit Qeveritar për të Pagjetur, figurojnë edhe 1660 persona të zhdukur nga lufta, shkruan Gazeta “Zëri”.

Para nisjes në Bruksel, kryeministri Mustafa ka thënë se në mesin e disa çështjeve do të adresojnë edhe çështjen e të pagjeturve në mënyrë që të zgjidhet shpejt.

“Të adresohen çështjet që duhen të dialogohen, nivelet për të cilat do të dialogohen këto çështje dhe ta përmbyllim këtë proces”, ka thënë Mustafa.

Por, në takimin e së martës është folur për uljen e tensioneve ndërmjet të dyja vendeve, duke u anashkaluar sërish çështja e zbardhjes së fatit të të pagjeturve.

Prenk Gjetaj, kryetar i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, ka thënë për gazetën “Zëri”, se kryeministri ka përmendur se të pagjeturit do të jenë në agjendë.

“Megjithëkëtë ne do ta dorëzojmë si kërkesë tonën që të futet në agjendë të bisedimeve edhe çështja e të pagjeturve. Ende si temë nuk është futur në agjendë të bisedimeve”, tha ai./Zeri.info/

 

Qeveria e re në Maqedoni, edhe katër ditë mundësi për Gruevskin

Kryesia e BDI-së nuk është mbledhur akoma për të diskutuar takimin e liderit Ali Ahmeti me Nikolla Gruevskin e VMRO-së dhe Zoran Zaevin e LSDM-së.

Periskopi.com Lajme

Alsat M jozyrtarisht mëson se, Ahmeti ka zhvilluar një ditë më parë takime kokë më kokë me anëtarët e kryesisë më të ngushtë por të njëjtët nuk e konfirmuan këtë.

Nënkryetarja e BDI-së Teuta Arifi thotë se është normale që brenda kryesisë të ketë mendime të ndryshme por nuk precizoi preferenca, ndërkohë që thotë se partia e saj nuk përjashton koalicionimin me asnjë parti.

I kontaktuar nga Alsat, nënkryetari i BDI-së Izet Mexhiti, hodhi poshtë zërat se kryesia e ngushtë është shprehur kundër negociatave që kreu i kësaj partie Ali Ahmeti bën me partinë e Nikolla Gruevskit.

Mexhiti tha se kryesia ditëve të fundit, nuk ka pasur takim ku është diskutuar për negociatat. Detaje rreth negociatave nuk dha as nënkryetari Sadulla Duraku. Në emisionin 200 në Alsat, zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani shkurt thotë se në rast të koalicionimit me VMRO-DPMNE-në, partia e tij do të insistojë që personat e përfshirë në hetime të mos jenë pjesë e kabinetit qeveritar.

Mandatarit, Nikolla Gruevski i kanë mbetur edhe katër ditë për formimin e shumicës kurse partitë nuk pranojnë të jetë diskutuar për postet e mundshme ministrore ose atë të kryetarit të Kuvendit.

Pakurrizorët e politikës

Kanë kaluar disa vite nga Konferenca Ndërkombëtare e Rambujesë dhe Bisedimet e Vjenës, të udhëhequra nga Presidenti Marti Ahtisari. Sigurisht si marrëveshja e parë ashtu edhe e dyta i kanë pasur anët e tyre të mira dhe të këqija. Por që të dyja, për popullin shqiptar të Kosovës kanë prodhuar fryte që me decenie e shekuj i kanë kërkuar shqiptarët – Lirinë dhe Shtetin e Pavarur.

Jakup KRASNIQI Opinione

Pa Marrëveshjen e Rambujesë, atje ku na çoi UÇK-ja nuk do të ndodhnin as Bombardimet 78 – ditëshe të NATO-s, bombardime që sollën çlirimin e Kosovës. Shqiptarët sot duhet të flasin të përqendruar si e përdorën krerët e politikës shqiptare lirinë për të filluar jetën e re! Dhe kjo duhet të bisedohet me emra dhe mbiemra konkretë.

Pse dhe kush ishin fajtorët që nuk lejuan as të kërkohet një bashkëbisedim i përfaqësuesve të UÇK-së e të LDK-së?! Por edhe sot ka barrikadime për të penguar të vërtetën!

Ndërsa Bisedimet e Vjenës, të udhëhequra nga Presidenti Marti Ahtisari, që përfunduan me një marrëveshje e cila prodhoi një Dokument Përfundimtar për Zgjidhjen e Statusit Politik të Kosovës, i njohur edhe si Dokumenti i Ahtisarit, mundësoi Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

Nuk ka asnjë dyshim, Marrëveshja e Vjenës ishte një kompromis i dhimbshëm,kompromis që mundësoi në bashkërendim me komunitetin ndërkombëtar Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008. Për mua Liria e Pavarësia ishin fitore të mëdha! Sesi u menaxhuan këto fitore të mëdha të kombit është çështje tjetër. Këtu ka shumë vend e hapësirë për t’u diskutuar! Por, për këtë nuk ka ambient as politik e as intelektual!

Fillimisht ishte menduar që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ta shfuqizonte Rezolutën 1244 dhe me një rezolutë të re të njihej Republika e Kosovës nga OKB-ja dhe Këshilli i Sigurimit. Por këtë e pengoi vetoja Ruse. Prandaj u zgjodh rruga e shpalljes në Kuvendin e Kosovës. Pa këtë rrugë dhe pa bashkërendimin e Kosovës me Komunitetin Ndërkombëtar nuk do të kishte as njohje ndërkombëtare. Pra, nuk do të na njihte askush!

Unë nuk e shoh problemin te ato marrëveshje ndërkombëtare, problemet janë krijuar pas zgjedhjeve të vitit 2010. Problemi është i krijuar gjatë dy legjislaturave të fundit dhe Bisedimet e Brukselit të udhëhequra nga HashimThaçi e Isa Mustafa. Kushdo që e kërkon prodhimin e kësaj gjendjeje në të cilën jemi futur, sidomos pas fillimit te bisedimeve politike Kosovë – Serbi, me ndërmjetësimin e Brukselit, si dhe ‘as zgjedhjeve të qershorit 2014, atëherë nuk e njeh ose nuk dëshiron ta njohë apo ta shohë drejt realitetin.

Nëse njerëzit (e autorizuar – mandatuar) të politikës nuk janë në gjendje të shohin se çka ndodhi dhe si u qeveris Kosova pas 17 shkurtit 2008, sidomos pas zgjedhjeve të vitit 2010, këta vërtet ose janë të padijshëm ose verbërisht ecin pas liderëve të padijshëm, si “Muça pas daive”. Kjo formë e qeverisjes i ka pasur dhe i ka kundërshtarët e vet. Por dikush as ka parë dje dhe nuk po sheh as tani dhe me gjasë nuk do të shohë as nesër.

Pse politikanët me nam, qofshin brenda institucioneve, qofshin jashtë institucioneve relevante nuk po i shohin si po merren vendimet në institucionin përfaqësues të qytetarëve të Kosovës? Pse nuk po i shohin njerëzit që po qeverisin me vendin, me njerëzit dhe me pasurinë kombëtare?

Disa po zihen në kazanin e kumbullave të kalbura pa të cilat nuk bëhet dot rakia, duke thonë sot e gjithë ditën se janë të shëndoshë! Në atë kazan, pas gjithë këtyre zhvillimeve, askush nuk mund të jetë i pastër. Provoni e dilni nga ai kazan, shikoni esëll! As dalja prej kazanit të tillë nuk i lë të pastër: dalin të dehur. Vetëm ata që kanë distancë nga ky kazan shohin realitetin në tërë dimensionin e tij tragjik..

Unë nuk kam asnjë problem me Konferencën e Rambujesë. Nuk kam asnjë problem as me Presidentin Ahtisari, bile e falënderoj shumë. Ai ndihmoi shumë që të korrigjohej një gabim politik që Evropa ia kishte bërë kombit tonë në fillim të shekullit XX. Problem janë njerëzit që kanë qeverisur dhe po qeverisin me vendin! Njerëzit që nuk e dinë se ç’është të qeverisurit e vendit me përgjegjësi. Këta njerëz nuk mund të dalin jashtë lëkurës së tyre, jashtë kapaciteteve të tyre politike e intelektuale më se modeste! Këta pakurrizorë të politikës ditore të Kosovës!

Ecja në të njëjtën rrugë, me të njëjtit njerëz, nuk mund të ketë destinacion tjetër! Ecja në këtë rrugë, të nisur e të mbarsur keq dita-ditës, është rrugë pa krye! Prandaj unë as jam as dua të jem aty! Rruga Thaçi & Mustafa ka hyrë në batak! Në atë rrugë mund të hysh, por si ajo fjala: hyn, por nuk mund dalësh!

Jam më se i bindur se këta njerëz nuk mund të sjellin asnjë ndryshim, veç thellimit të degradimit të përgjithshëm! Këtë, opinionit ia kam bërë të ditur qysh në prill të vitit 2011! Nuk thuhet kot:Tupani rreh për atë që ka vesh! Edhe më keq është kur njerëzit nuk duan të marrin vesh e bëhen se janë do farë kundërshtaresh “parimor”!

Po pakurrizorët tanë të politikës a thua kanë veshë?

Sejdiu: Një qeveri serioze nuk duhet të dërgoj forca në kufi…..

Nënkryetari i Komunës së Prishtinës, Dardan Sejdiu ka thënë se dialogu pa kushte me Serbinë që nga viti 2011 është shndërruar në “Kalin e Trojës”, siç kanë paralajmëruar, përmes së cilit Serbia për çdo ditë e më shumë po futet në Kosovë.

Periskopi.com Lajme

Ai ka thënë se një qevri serioze nuk duhet të dërgoj forca në kufi, por sipas tij, duhet t’i ketë gjithmonë aty.

Ky është postimi i plotë i Sejdiut:

“Dialogu pa kushte i cili në vitin 2011 u përshkrua si teknik, u shndërrua, ashtu siç paralajmëruam çdo ditë këto 6 vite, në kalin e trojës me të cilin Serbia çdo ditë e më shumë po futet në Kosovë.

Prej vitit 2011 deri më sot, janë nënshkruar me dhjetëra marrëveshje nga të cilat Serbia implementon vetëm disa. E në ndërkohë agjendën në këto bisedime e përcakton në rastin më të mirë Brukseli, por kryesisht ate e përcakton Beogradi.

Prej javës së parë të dhjetorit 2016, Serbia ka filluar një fushatë agresive e cila për synim ka krijimin e një situate faktike e cila shpie drejt formimit të “Zajdnicës”, e kështu të bëhet Bosnjëzimi i Kosovës .

Kjo fushatë nuk është diçka e re, është sjellje e zakonshme, në fakt është e përditshme. Dhe kësaj përditshmërie agresive të Serbisë, qeveritë tona që nga atëhere, e qe besa edhe më herët, i janë përgjigjur me politika që kanë mundësuar rrjedhje të sovranitetit.

Një qeveri serioze nuk duhet të merr vendime për ndaljen e veprimeve ilegale, ajo është obligim.

Një qeveri serioze nuk duhet të dërgoj forca në kufi, forcat duhet ti ketë gjithë aty.

 

Një qeveri serioze nuk duhet të vendos shtetin në relacion të pabarabartë me armiq, por duhet te siguroj reciprocitet e barazi.

Një qeveri serioze nuk vazhdon dialogun me dikend që kërcënon, por sigurohet që të ketë ushtrinë që zmbraps”.