214 kilogramë mbeturina i grumbullon një prishtinas në vit

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar rezultatet e Anketës së Mbeturinave Komunale (AMK) për vitin 2015.

Periskopi.com Lajme

Rezultatet e AMK-së 2015 tregojnë se sasia e mbeturinave komunale, të grumbulluara në Kosovë për vitin 2015,  ka qenë 319 034 tonë.

Të dhënat e vitit 2015 tregojnë se mesatarja e mbeturinave komunale të grumbulluara ka qenë 177 kg për banor në vi, raporton Periskopi

Për sa u përket rajoneve të Kosovës, vërehet dallim i theksuara ndërmjet rajonit të Prishtinës dhe rajoneve të tjera, si p.sh.: në rajonet e tjera në Kosovë, sasia e mbeturinave komunale të grumbulluara ka qenë 163 kg për banor në vit, ndërsa në rajonin e Prishtinës ka qenë 214 kg për banor në vit.

Në Prishtinë dhe rajonin e saj, grumbullimi i mbeturinave komunale ka qenë  0.59 kg në ditë për banor.

Në rajonet e tjera të Kosovës, sasia e mbeturinave komunale të gjeneruara për banor në ditë ka qenë 0.45 kg.

 

Ndërkaq, në tërë Kosovën, mesatarja e mbeturinave të grumbulluara për banor në ditë, ka qenë 0.48 kg./ Periskopi

 

 

Problem riciklimi i mbeturinave në Kosovë

Riciklimi i mbeturinave ndonëse do të mundë të gjeneronte të ardhura të konsiderueshme dhe do ta ndihmonte ekonominë, përfshirë edhe jetësimin e ekonomisë së gjelbër, në Kosovë po realizohet me vështirësi.

Periskopi.com Lajme

Aktualisht në Kosovë bëhet vetëm riciklimi i plastikës, kurse metalet dhe letra grumbullohen duke u shitur në vende të rajoni, shkruan sot Koha Ditore.

Agron Bektashi, drejtor në Qendrën Rajonale për Mjedis (REC), ka thënë se menaxhimi i mbeturinave në Kosovë, në veçanti riciklimi, po ballafaqohet me probleme serioze dhe se gjendja e tanishme është mjaft shqetësuese.

Ai ka theksuar se Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, pushteti lokal, Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës, kompanitë rajonale dhe ato komunale, qoftë të sektorit privat,kompanitë e licencuara, përfshirë edhe shoqatat dhe iniciativat qytetare, nuk janë duke bërë sa duhet për konkretizimin e riciklimit.